Diensten op maat

Alle diensten worden aangepast aan uw specifieke context. Ze zijn gebaseerd op methodologieën die hun sterkte al meermaals bewezen hebben. Hieronder vind je een overzicht van wat Let us te bieden heeft.

IMG_1050.jpeg

Ontwikkeling van een voedselbeleid

We begeleiden de bottom-up ontwikkeling van een duurzame voedselstrategie in co-creatie met alle actoren.

 • Quick scan van de voedselomgeving

 • Analyse van de stakeholders

 • Ontwikkeling van een voedselbeleid en uitwerken van overlegstructuren

 • Opvolging: opzetten van indicatoren en meetinstrumenten

 • In de praktijk: lanceringen van slimme voedselinnovaties

 • Leercyclussen: faciliteren van uitwisselingen tussen steden en voorzien van trainingen

Peer-to-peer leertrajecten

Versterk uw kennis dankzij ons wereldwijd netwerk van steden en andere actoren die zich actief engageren in duurzaam voedselbeleid.

 • Diepgaande interactie en uitwisseling met actoren van over heel de wereld

 • Identificeer uw noden op vlak van kennisvergaring en gewenste partners

 • Wordt geïnspireerd en deel uw eigen expertise

 • Kies uw focus: thematische uitdagingen, het creëren van eigenaarschap, communicatie, ...

 • Ontwikkel samen met Let us een plan met follow-up acties gekoppeld aan uw leertraject

Duurzame innovatie

Co-creëer innovatieve oplossingen voor uw stad of organisatie, in samenwerking met uw stakeholders.

 • Stap mee in een verhaal van multi-stakeholder design thinking processen

 • Implementeer uw op maat gemaakte innovaties

 • Focus op effectiviteit en impact

Analyse van uw voedselsysteem

Krijg een compleet en diepgaand inzicht in uw lokaal voedselsysteem: van het in kaart brengen tot monitoren van impact

 • Breng het voedselsysteem van uw stad of regio gedetailleerd en overzichtelijk in kaart

 • Verzamelen van data, opzetten van indicatoren en monitoren van verandering

 • Structureren van deze data volgens uw criteria van duurzaamheid

 • Vertalen van uw belangrijkste bevindingen naar vernieuwingstrajecten

Ontdek nog meer mogelijkheden...

​Multi-actor overlegstructuren

 • Opzetten van overleg- en beslissingsstructuren rond voedsel

 • Implementatie van een strategie met multi-actor focus

 • Intern draagvlak uitbouwen

Korte voedselketens voor steden

 • Co-creatie van innovatieve businessmodellen voor distributie en logistiek

 • Kwaliteitsvol voedsel voor de markten in uw stad

 • Van verkennend onderzoek naar het opstarten van korte ketens

       

Gezond en duurzaam aankopen

 • Ondersteuning van kantines en keukens in het aanbieden van gezonde en duurzame voeding

 • Een geïntegreerde benadering om tot duurzame aanbestedingen te komen

 • Een overgansproces op maat van uw specifieke noden

IMG_1076.jpeg